Tölvupóstur

Fyrirvari um tölvupóst

Fyrirvari þessi er órjúfanlegur hluti af tölvupósti sem þér hefur borist frá netfangi skráðu á Kviku banka hf. Upplýsingar sem fram koma í tölvupósti þessum og hvers konar viðhengjum hans kunna að vera trúnaðarupplýsingar og/eða einkamál, sem falla undir ákvæði laga um þagnarskyldu og trúnað, og eru eingöngu ætlaðar skráðum viðtakendum. Upplýsingarnar skal ekki afhenda þriðja aðila og gildir það jafnt hvort sem þú ert skráður viðtakandi tölvupóstsins eða tölvupósturinn hefur borist til þín fyrir mistök. Kvika banki hf. vekur athygli þína á því að hvers konar upplýsingagjöf, afritun eða dreifing þeirra upplýsinga sem fram koma í tölvupóstinum, af þinni hálfu er óleyfileg og kann að varða við lög. Sért þú ekki réttur viðtakandi tölvupóstsins eru vinsamlegast beðinn um að tilkynna sendanda að þér hafi borist þessi tölvupóstur fyrir mistök, að því loknu að eyða tölvupóstinum og viðhengjum hans, ef einhver eru, án þess að geyma afrit, sbr. 9. mgr. 47. gr. laga nr. 81/2003, um fjarskipti.

Kvika banki hf. ber ekki ábyrgð á rangri eða ófullgerðri sendingu upplýsinganna sem tölvupósturinn inniheldur, né heldur töfum á afhendingu hans eða tjóni sem hann að verða á tölvukerfi þínu vegna móttöku hans. Kvika banki hf. ábyrgist ekki öryggi tölvupóstsins né að hann sé laus við vírusa eða að afskipti eða íhlutun þriðja aðila hafi ekki átt sér stað.

Upplýsingar um fyrirtæki eða fjármálagerninga hafa eingöngu upplýsingagildi og fela á engan hátt í sér tilboð eða ráðleggingar um kaup eða sölu verðbréfa eða þátttöku í fjárfestingum.

Disclaimer for email

This disclaimer is a part of an email you have received from Kvika banki hf. The contents of the email and its attachments may be confidential and/or private and subject to statutory provisions on confidentiality. The contents are intended solely for the addressee or addressees of the email.

The information in the email shall not be delivered to any third party. This applies whether you are the addressee of the email or have received this email by mistake. Kvika banki hf. notes that any disclosure, reproduction or distribution of the contents of the email by you is prohibited and may be in violation of law. If you are not the correct recipient of the email we ask you to please inform its sender that you have received this email by a mistake, and immediately delete the email and its attachments, if any, without storing a copy, cf. Article 47(9) of Act No. 81/2003 on Electronic Communications.

Kvika banki hf. is not responsible or liable for the wrong or incomplete communication of the contents of the email, a delay in its delivery or any damage occurring to your computer systems from receiving the email. Kvika banki hf. does not warrant the email or guarantee that it is free from viruses, malware or that no intrusion or interference of a third party has occurred to the email.

Information on companies or financial instruments are set forth on an informational basis and are not a recommendation or solicitation to buy, hold or sell any security or to take any investment decision.