Forsíða /
Um Kviku /
Stjórn og stjórnarhættir /
Starfsreglur og stjórnarhættir

Starfsreglur og stjórnarhættir

Kvika banki gerir á hverju ári úttekt á því hvort viðurkenndum leiðbeiningum um stjórnarhætti sé fylgt og hvort stjórnarhættir bankans á hverjum tíma séu í samræmi við leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja. Stjórnarháttayfirlýsing Kviku banka er gerð í samræmi við ákvæði laga nr. 161/2002 og leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja, 6. útgáfu, útgefnum af Viðskiptaráði Íslands, NASDAQ Iceland og Samtökum atvinnulífsins í febrúar 2021.

Stjórnarháttayfirlýsingar sl. 6 ár 

pdfStjórnarháttayfirlýsing 2023

pdfStjórnarháttayfirlýsing 2022

pdfStjórnarháttayfirlýsing 2021

pdfStjórnarháttayfirlýsing 2020

pdfStjórnarháttayfirlýsing 2019

pdfStjórnarháttayfirlýsing 2018

Vottorð, samþykktir og starfsleyfi 

pdfSamþykktir Kviku banka hf.

pdfVottorð úr fyrirtækjaskrá

pdfStarfsleyfi Kviku sem viðskiptabanki

pdfViðbótarstarfsleyfi Kviku

Siðareglur

Reglum þessum er ætlað að gera grein fyrir þeim siðferðislegu gildum sem stuðst er við í daglegum störfum Kviku banka. Þær eru grunnviðmið góðra viðskiptahátta og ber starfsmönnum að hafa þær að leiðarljósi í samskiptum sínum við viðskiptavini og aðra aðila í tengslum við störf sín fyrir hönd bankans.

pdfSiðareglur Kviku banka hf.

Starfskjarastefna 

Meginmarkmið starfskjarastefnu Kviku banka er að gera bankann að eftirsóknarverðum vinnustað fyrir hæfa og metnaðarfulla einstaklinga og geta byggt upp langtímasamband við starfsfólk.

pdfStarfskjarastefna Kviku banka hf.

Starfsreglur

pdfStarfsreglur stjórnar Kviku banka hf.

pdfStarfsreglur áhættunefndar Kviku banka hf.

pdfStarfsreglur endurskoðunarnefndar Kviku banka hf.

pdfStarfsreglur starfskjaranefndar Kviku banka hf.