Forsíða /
Um Kviku /
Stjórn og stjórnarhættir /
Starfsreglur og stjórnarhættir

Starfsreglur og stjórnarhættir

Kvika banki gerir á hverju ári úttekt á því hvort viðurkenndum leiðbeiningum um stjórnarhætti sé fylgt og hvort stjórnarhættir bankans á hverjum tíma séu í samræmi við leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja. Stjórnarháttayfirlýsing Kviku banka er gerð í samræmi við ákvæði laga nr. 161/2002 og leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja, 6. útgáfu, útgefnum af Viðskiptaráði Íslands, NASDAQ Iceland og Samtökum atvinnulífsins í febrúar 2021.

Tengd skjöl

Siðareglur

Reglum þessum er ætlað að gera grein fyrir þeim siðferðislegu gildum sem stuðst er við í daglegum störfum Kviku banka. Þær eru grunnviðmið góðra viðskiptahátta og ber starfsmönnum að hafa þær að leiðarljósi í samskiptum sínum við viðskiptavini og aðra aðila í tengslum við störf sín fyrir hönd bankans.

Siðareglur samstæðu Kviku banka hf.

Starfskjarastefna 

Meginmarkmið starfskjarastefnu Kviku banka er að gera bankann að eftirsóknarverðum vinnustað fyrir hæfa og metnaðarfulla einstaklinga og geta byggt upp langtímasamband við starfsfólk.

Starfskjarastefna Kviku banka hf.