Fyrirvari um tölvupost

Fyrirvari þessi er órjúfanlegur hluti af tölvupósti sem þér hefur borist frá netfangi skráðu á Kviku banka hf.  Upplýsingar sem fram koma í tölvupóstinum og viðhengjum hans eru unnar af starfsmönnum Kviku banka hf. Kvika banki ábyrgist ekki nákvæmni upplýsinganna, áreiðanleika eða réttmæti, né að þær séu tæmandi umfjöllun um það viðfangsefni sem þær varða.

Upplýsingar um fyrirtæki eða fjármálagerninga hafa eingöngu upplýsingagildi og fela á engan hátt í sér tilboð eða ráðleggingar um kaup eða sölu verðbréfa eða þátttöku í fjárfestingum. Upplýsingar í tölvupóstinum eða viðhengjum hans byggja á opinberum upplýsingum og gögnum, sem aðgengileg voru á þeim tíma sem unnið var að efni tölvupóstsins. Kvika ábyrgist á engan hátt að réttmæti, áreiðanleika eða nákvæmni upplýsinga varðandi viðfangsefni tölvupóstsins. Kvika, starfsmenn Kviku, stjórnarmenn eða aðilar tengdir Kviku kunna að eiga hagsmuna að gæta varðandi einstök félög, atvinnugeira eða annað sem kann að vera fjallað um í tölvupóstinum. Kvika ábyrgist ekki að greina sérstaklega frá slíkum hagsmunum hverju sinni, en þeir geta m.a. komið til vegna eignatengsla, viðskiptatengsla, þ.m.t. lánsviðskipta, fyrirtækjaráðgjafar, viðskiptavöktunar eða annarrar starfsemi Kviku.

Upplýsingar sem fram koma í tölvupósti þessum og hvers konar viðhengjum hans kunna að vera trúnaðarupplýsingar og/eða einkamál, sem falla undir ákvæði laga um þagnarskyldu og trúnað, og eru eingöngu ætlaðar skráðum viðtakendum. Upplýsingarnar skal ekki afhenda þriðja aðila og gildir það jafnt hvort sem þú ert skráður viðtakandi tölvupóstsins eða tölvupósturinn hefur borist til þín fyrir mistök. Kvika banki hf. vekur athygli þína á því að hvers konar upplýsingagjöf, afritun eða dreifing þeirra upplýsinga sem fram koma í tölvupóstinum, af þinni hálfu er óleyfileg og kann að varða við lög. Sért þú ekki réttur viðtakandi tölvupóstsins eru vinsamlegast beðinn um að tilkynna sendanda að þér hafi borist þessi tölvupóstur fyrir mistök, að því loknu að eyða tölvupóstinum og viðhengjum hans, ef einhver eru, án þess að geyma afrit, sbr. 9. mgr. 47. gr. laga nr. 81/2003, um fjarskipti.

Kvika banki hf. ber ekki ábyrgð á rangri eða ófullgerðri sendingu upplýsinganna sem tölvupósturinn inniheldur, né heldur töfum á afhendingu hans eða tjóni sem hann að verða á tölvukerfi þínu vegna móttöku hans. Kvika banki hf. ábyrgist ekki öryggi tölvupóstsins né að hann sé laus við vírusa eða að afskipti eða íhlutun þriðja aðila hafi ekki átt sér stað.

***

Disclaimer for email

This disclaimer is a part of an email you have received from Kvika banki hf. The contents of this email and attachments to it have been prepared by employees of Kvika. Kvika does not guarantee the accuracy, reliability or completeness of the information in this email, or that it contains exhaustive coverage on its subject matter.

Information on companies or financial instruments are set forth on an informational basis and are not a recommendation or solicitation to buy, hold or sell any security or to take any investment decision. The information in the email and attachments to it are based on public information and documents which have been published and were accessible at the time of writing. Kvika does not guarantee the accuracy, reliability or completeness of the information set forth in the email. Kvika, its employees, board members or parties related to Kvika may be stakeholders of individual companies, business sectors or otherwise regarding the subject matter of the email. Kvika does not guarantee that such possible conflicts of interest are disclosed each time. Such conflicts of interest may occur due to ownership, business relations, including (but not limited to) loan transactions, corporate finance advisory services, market making or other operations of Kvika. 

The contents of the email and its attachments may be confidential and/or private and subject to statutory provisions on confidentiality. The contents are intended solely for the addressee or addressees of the email. The information in the email shall not be delivered to any third party. This applies whether you are the addressee of the email or have received this email by mistake. Kvika banki hf. notes that any disclosure, reproduction or distribution of the contents of the email by you is prohibited and may be in violation of law. If you are not the correct recipient of the email we ask you to please inform its sender that you have received this email by a mistake, and immediately delete the email and its attachments, if any, without storing a copy, cf. Article 47(9) of Act No. 81/2003 on Electronic Communications.

Kvika banki hf. is not responsible or liable for the wrong or incomplete communication of the contents of the email, a delay in its delivery or any damage occurring to your computer systems from receiving the email. Kvika banki hf. does not warrant the email or guarantee that it is free from viruses, malware or that no intrusion or interference of a third party has occurred to the email.