Skiptiþjónusta

Þann 1. mars 2023 tóku í gildi lög um greiðslureikninga.

Lögin tryggja að neytendur, sem hafa lögmæta búsetu á Evrópska efnahagssvæðinu, eiga rétt á að stofna og nota almennan greiðslureikning með grunneiginleikum hjá lánastofnun. Þá verður neytendum auðveldað að skipta um greiðslureikning, þ.e. flutning greiðslureikninga frá einum greiðsluþjónustuveitanda til annars greiðsluþjónustuveitanda.

Neytendur geta óskað eftir skiptiþjónustu hjá Kviku banka með því að senda beiðni á netfangið thjonusta@kvika.is

Skiptiþjónusta er gjaldfrjáls.

Ef þú vilt færa greiðslureikning þinn til Kviku banka

Ef þú óskar eftir að færa greiðslureikning þinn til Kviku banka þarf bankinn að byrja á því að afla samþykkis frá þér varðandi upplýsingaöflun vegna skiptiþjónustu.

Innan tveggja viðskiptadaga frá samþykki þínu, mun Kvika fara fram á það við fráfarandi greiðsluþjónustuveitanda að hann annist ákveðin verkefni sem þú tilgreinir í þínu samþykki á þeim degi sem þú tilgreinir. Skiptidagur getur í fyrsta lagi verið tólf (12) virkir dagar eftir dagsetningu samþykkis neytanda.

Þegar fráfarandi greiðsluþjónustuveitandi hefur afhent umbeðnar upplýsingar, mun Kvika banki, innan fimm viðskiptadaga frá móttöku upplýsinganna, gera eftirfarandi, sé þess óskað:

  1. Setja upp framvirkar og sjálfvirkar greiðslur.
  2. Upplýsa greiðanda/ur um nýjan greiðslureikning og gildandi skiptidag.
  3. Upplýsa viðtakendur beingreiðslna, ef við á, um flutning greiðslureiknings. Ef engar upplýsingar fylgja um viðtakanda greiðslu, getur bankinn óskað eftir þeim upplýsingum sjálfur frá neytanda. Kjósi viðskiptavinur að upplýsa þriðja aðila sjálfur um nýtt reikningsnúmer mun bankinn afhenda honum staðlað bréf.

Ef þú vilt færa greiðslureikning þinn frá Kviku banka

Þegar Kvika banki hefur móttekið beiðni frá viðtakanda greiðsluþjónustuveitanda mun hann annast þau verkefni, sem óskað er eftir, innan fimm viðskiptadaga:

  1. Senda umbeðnar upplýsingar til viðtakanda greiðsluþjónustuveitanda um þær reglulegu færslur sem viðskiptavinur hefur stofnað til.
  2. Fella niður framvirkar og sjálfvirkar greiðslur samkvæmt beiðni neytanda.
  3. Millifæra inneign af tilgreindum reikningi Kviku banka inn á greiðslureikning hjá viðtakanda greiðsluþjónustuveitanda samkvæmt beiðni neytanda.
  4. Loka greiðslureikning hjá Kviku banka samkvæmt beiðni neytanda.

Hér er að finna leiðbeiningar til að koma á framfæri kvörtunum. Jafnframt getur neytandi borið ágreining um skiptiþjónustu undir úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki.