30. mars 2021

Samruni Kviku, TM og Lykils samþykktur

Sameining Kviku, TM og Lykils var endanlega samþykkt á hluthafafundum félaganna fyrr í dag. Félögin verða sameinuð undir merkjum Kviku, en TM hefur fært vátryggingastarfsemi sína í nýtt félag, TM tryggingar hf., og verður það dótturfélag sameinaðs félags og í sjálfstæðum rekstri.

Sameining félaganna var ákveðin í lok nóvember 2020, með fyrirvara um samþykki Fjármálaeftirlitsins og Samkeppniseftirlits sem nú hefur gengið í gegn.

 

Með sameiningu Kviku við TM og Lykil verður til eitt áhugaverðasta fyrirtæki landins. Sameinað félag verður meðal verðmætustu fyrirtækja í Kauphöll, enda um einn stærsta samruna síðustu ára að ræða.

Undirbúningur sameiningarinnar hefur gengið vel og ég er starfsmönnum þakklátur fyrir hvað þeir hafa lagt á sig á undanförnum mánuðum í undirbúningsvinnunni.

Fjármálafyrirtæki er hluti af mikilvægum innviðum samfélagsins og eru jafnmikilvæg hagkerfinu og samgöngur fyrir ferðalanga. Sameinað félag mun geta gegnt mikilvægu hlutverki í að fjármagna nauðsynlega viðspyrnu hagkerfisins sem og auka samkeppni á fjármálamarkaði.

Líklega verða varanlegar breytingar á samskiptum, vinnubrögðum og lifnaðarháttum þegar samfélagið verður eðlilegra á ný. Nýjar venjur munu verða til og jafnvel þær rótgrónustu breytast. Alls staðar í kringum okkur eru fjármálafyrirtæki að leggja aukna áherslu á einfaldari og þægilegri þjónustu. Félagið er bæði fjárhagslega sterkt og með getu til þess að ná árangri í þessu umhverfi. Það felast mikil tækifæri í því að einfalda fjármálaþjónustu og með því auka markshlutdeild félagsins. Nú er verkefnið að láta tækifærin verða að veruleika.“ segir Marinó Örn Tryggvason sem verður forstjóri sameinaðs félags.

Eins og áður hefur verið gefið út telja stjórnir félaganna raunhæft að með samrunanum megi ná fram 1.200-1.500 m.kr árlegri kostnaðarsamlegð, án viðskipta- og einskiptiskostnaðar. Einnig eru önnur tækifæri en þau þarfnast frekari greiningar eftir samruna.

Sameining Kviku, TM og Lykils markar kaflaskil á vegferð sem hófst með stofnun Tryggingamiðstöðvarinnar hf. árið 1956. Sameinað félag er í senn gríðarlega öflugt og í einstakri stöðu til að auka samkeppni og fjölbreytni í fjármála- og tryggingaþjónustu á Íslandi, hluthöfum og viðskiptavinum sínum til hagsbóta.

Ég er hluthöfum þakklátur fyrir þann eindregna stuðning sem samruninn fékk á hluthafafundi í dag og trú hluthafa á þeim ávinningi sem samruninn felur í sér er stjórnendum mikil hvatning í þeim verkefnum sem fram undan eru. Nú tekur við samþætting starfsemi þriggja félaga með það að markmiði að nýta það besta frá hverju félagi og mynda sterka heild sem er í stakk búin að vinna að velgengni samstæðunnar um ókomin ár.

Tryggingaþjónusta sameinaðs félags verður áfram undir merkjum TM og rétt eins og allt frá árinu 1956 verður markmiðið óbreytt, að veita viðskiptavinum okkar framúrskarandi tryggingaþjónustu. Samruninn mun gera þjónustu okkar fjölbreyttari og setja kraft í þróun fjölbreyttra og nútímalegra þjónustuleiða í fjármála- og tryggingaþjónustu. Við hefjum þennan nýja kafla full eftirvæntingar “ segir Sigurður Viðarson sem gegnir stöðu forstjóra TM trygginga.

 

Sameiningin hefur enginn áhrif á viðskiptavini Kviku, TM eða Lykils og hlakkar félagið til að þjónusta alla viðskiptavini áfram.

Til baka