30. apríl 2020

Kvika stækkar eignastýringarstarfsemi sína í Bretlandi

KKV Investment Management Ltd., dótturfélag Kvika Securities Ltd., sem er dótturfélag Kviku banka í Bretlandi, hefur náð samkomulagi um að taka við stýringu breska veðlánasjóðsins SQN Asset Finance Income Fund. Eignir sjóðsins eru í dag metnar á £390 milljónir, andvirði um 70 milljarða króna,  og eru hlutabréf hans skráð á aðallista kauphallarinnar í London (e. London Stock Exchange).

Stýring SQN Asset Finance Income Fund var boðin út í febrúar síðastliðnum, en stjórn sjóðsins tók ákvörðun um að ráða KKV að undangengnu tveggja mánaða valferli. Samkomulagið sem nú hefur verið undirritað við stjórn sjóðsins er óskuldbindandi en gert er ráð fyrir að gengið verði frá formlegum samningum í maí og að KKV taki við stýringu sjóðsins í byrjun júní.

KKV er nýstofnað félag sem sérhæfir sig í eignastýringu á sviði sérhæfðrar lánastarfsemi, en þau Dawn Kendall og Ariel Vegoda koma til með að leiða starfsemi félagsins. Dawn og Ariel hafa áratuga reynslu af eignastýringu á breskum markaði, en þau voru áður starfsmenn SQN Capital Management, núverandi sjóðastýranda sjóðsins. Auk þeirra munu um 15 starfsmenn SQN ganga til liðs við KKV þegar félagið tekur formlega við stýringu sjóðsins.

SQN Asset Finance Income Fund var stofnaður árið 2014 og er lánasjóður sem veitir veðtryggð lán til lítilla og meðalstórra fyrirtækja að mestu í Bretlandi, Evrópu og Bandaríkjunum.  Eftir að hafa notið mikilla vinsælda meðal fjárfesta hefur sjóðurinn átt undir högg að sækja undanfarið vegna erfiðleika við úrvinnslu ákveðinna eigna og hefur því verð hlutabréfa sjóðsins verið umtalsvert undir útgefnu gengi eigna hans (e. Net Asset Value).  Hlutverk KKV við stýringu sjóðsins mun því, til skemmri tíma lítið, einkum miða að því að endurskipuleggja og hámarka virði eigna sjóðsins, ásamt því að vinna úr áhrifum af COVID-19 á útlán sjóðsins.

KKV verður rekið sem sjálfstætt eignastýringarfélag og munu Dawn Kendall, Ariel Vegoda og aðrir stjórnendur eignast minnihluta í félaginu.  Í stjórn félagsins munu setjast f.h. Kviku Securities, Gunnar Sigurðsson, framkvæmdastjóri, Helgi Bergs, framkvæmdastjóri Kvika Advisory, dótturfélags Kviku Securities, og Ragnar Dyer, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Kviku banka.

 

Gunnar Sigurðsson, framkvæmdastjóri Kvika Securities Ltd., segir:

„Við erum mjög ánægð með að þessum áfanga sé náð og gerum ráð fyrir að gengið verði frá þessum samningum formlega fyrir lok maí.  Með samningunum er verið að taka stórt skref í starfsemi Kviku í Bretlandi á sviði eignastýringar, sem er hornsteinn í stefnu Kviku varðandi uppbyggingu starfsemi sinnar í Bretlandi.  Með þessum samningum og tengdum breytingum munu eignir okkar í stýringu í Bretlandi rúmlega sexfaldast og starfsmannafjöldi rúmlega fjórfaldast.  Það er frábært fyrir okkur að fá til liðs við okkur öflugt og reynslumikið sjóðastýringateymi undir forystu Dawn og Ariel, og er það grunnur sem við sjáum mikið tækifæri til að byggja við á komandi árum, einkum í eignaflokki lána- og skuldabréfasjóða.  Við teljum að eftirspurn eftir slíkum sjóðum, sem veita fjárfestum stöðuga áhættuvogaða ávöxtun, muni aukast á næstu árum, í ljósi þess að vaxtastig um allan heim er mjög lágt um þessar mundir“. 

Um aðila:

Kvika Securities Ltd.:

Kvika Securities er dótturfélag Kviku banka og sinnir starfsemi Kviku í Bretlandi.  Félagið hóf starfsemi sína í byrjun árs 2017 og starfar undir eftirliti breska fjármálaeftirlitsins (FCA). Kvika Securities er með starfsheimildir til reksturs sérhæfðra sjóða, eignastýringar og fyrirtækjaráðgjafar og er félagið í dag með um £70m (ca. 12.5 makr) af eignum í stýringu.  Á skrifstofu félagsins í London starfa nú fimm starfsmenn.

Dawn Kendall:

Dawn hefur 34 ára reynslu í fjármálageiranum í Bretlandi, þ.m.t. 25 ára reynslu við stýringu á lána- og skuldabréfasjóðum hjá stórum sjóðastýringaaðilum eins og eignastýringarfyrirtækjunum Investec Wealth, Architas (dótturfélag Axa Investment Managers),  Newton Investment Management, TwentyFour Asset Management, vogunarsjóðinum International Asset Management og fjárfestingarfélaginu Codelouf Trust.  Styrkleikar hennar tengjast fyrst og fremst stýringu lána- og skuldabréfasafna.  Frá 2017 hefur hún starfað sem sjóðsstjóri veðlánasjóðsins SQN Secured Income Fund og hefur henni á þeim tíma tekist að endurskipuleggja eignasafn sjóðsins og bæta arðgreiðsluþekju hans.

Ariel Vegoda:

Ariel er lögfræðingur að mennt og hefur áratuga reynslu og sérhæfingu á sviði reksturs sjóða,  endurskipulagningu lánasafna og almennri úrvinnslu tengdum eignasöfnum lánasjóða.  Ariel kom til starfa hjá SQN Capital Management Ltd. sem yfirmaður lögfræðisviðs árið 2015 og var gerður að rekstrarstjóra (e. Chief Operating Officer) árið 2019.  Áður en hann kom til starfa hjá SQN starfaði hann sem lögmaður hjá bresku lögfræðistofunni Mishcon de Reya og sérhæfði sig þar í félaga- og viðskiptarétti og úrvinnslu eigna og eignasafna.

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Sigurðsson, framkvæmdastjóri Kvika Securities Ltd., s. 691 9366, gunnar@kvika.co.uk

Nánari upplýsingar má einnig finna í tilkynningu frá stjórn SQN Asset Finance Income Fund sem birtist í kauphöllinni í London í morgun: https://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/SQN/14522573.html

Til baka