22. apríl 2020

Bráðabirgðauppgjör 1. ársfjórðungs 2020

Í samræmi við það sem kynnt var á aðalfundi félagsins þann 26. mars síðastliðinn hefur stjórn bankans ákveðið að birta bráðabirgðatölur úr uppgjöri bankans fyrir 1. ársfjórðungs 2020 sem kynntar voru á stjórnarfundi þann 21. apríl.  

 

Helstu atriði úr bráðabirgðauppgjöri 1. ársfjórðungs 2020

Áætlaður hagnaður fyrir skatta á fjórðungnum var 446 milljónir króna

Áætlað eiginfjárhlutfall var 24,2%

Lausafjárþekja (LCR) var 275%

Áætlaðar heildareignir námu 117,1 milljörðum króna

Handbært fé og innstæður í Seðlabanka námu 48,1 milljörðum króna

Útlán til viðskiptavina námu 30,9 milljörðum króna

 

Hagnaður fyrir skatta 446 milljónir króna

Hagnaður Kviku banka hf. fyrir skatta á fyrstu þremur mánuðum ársins 2020 er áætlaður 446 milljónir króna sem er lítillega yfir áætlun tímabilsins.

Lausafjárhlutfall var 275% í lok mars samanborið við 246% í lok árs 2019 og var langt umfram kröfur eftirlitsaðila um 100% lágmarksþekju. Áætlað eiginfjárhlutfall í lok mars var 24,2% að teknu tilliti til 25% arðgreiðslustefnu, samanborið við 24,1% í lok árs 2019 og var vel umfram 20,6% eiginfjárkröfu eftirlitsaðila sem síðast var uppfærð þann 18. mars 2020.

Útlán til viðskiptavina voru um 26,4% af efnahag bankans og námu 30,9 milljörðum í lok mars. Líkur eru á að COVID-19 faraldurinn muni leiða til greiðsluerfiðleika hjá einhverjum lántökum. Gæði útlánasafns eru m.a. metin samkvæmt IFRS 9 uppgjörsstaðlinum og gefur til kynna þrepaskipt gæði útlána.

 

Í lok mars voru 13,8% af útlánum í þrepi 2 og þrepi 3 sem er aukning frá 31.12.2019 eins og sjá má í neðangreindri töflu.

31.3.2020 31.12.2019
Þrep 1 77,4% 81,3%
Þrep 2 12,0% 10,0%
Þrep 3 1,8% 1,0%
Gagnvirði í gegnum rekstur 8,8% 7,7%

 

Gjaldfærð virðisrýrnun útlána og neikvæðar gangvirðisbreytingar á útlánasafni eru áætlaðar 165 milljónir króna á fyrstu þremur mánuðum ársins en það er rúmlega tvöföld gjaldfærsla tímabilsins í fjárhagsáætlun.

Árshlutareikningur Kviku banka hf. fyrir fyrsta ársfjórðung verður birtur þann 14. maí 2020. Gildandi afkomuspá var samþykkt og birt í janúar sl. Ákveðið hefur verið að endurmeta helstu  forsendur spárinnar, þar með talið áætlaða stækkun lánabókar. Greint verður frá niðurstöðu endurmats á afkomuspá samhliða birtingu uppgjörs fyrir fyrsta ársfjórðung.

Til baka