20. ágúst 2020

Afkomutilkynning fyrir fyrri árshelming 2020

Kvika banki hf.: Afkomutilkynning fyrir fyrri árshelming 2020

Á stjórnarfundi þann 20. ágúst 2020 samþykktu stjórn og forstjóri árshlutareikning samstæðu Kviku banka hf. fyrir tímabilið 1. janúar 2020 til 30. júní 2020. 

Helstu atriði úr árshlutareikningi á fyrri árshelmingi 2020

 • Hagnaður fyrir skatta nam 1.016 milljónum króna
 • Hagnaður eftir skatta nam 924 milljónum króna
 • Arðsemi eigin fjár eftir skatta nam 11,8%
 • Hagnaður á hlut nam 0,47 krónum
 • Hreinar rekstrartekjur námu 4.147 milljónum króna
 • Rekstrarkostnaður nam 2.671 milljón króna
 • Heildareignir námu 113,1 milljarði króna
 • Eigið fé samstæðunnar nam 16,7 milljörðum króna
 • Eiginfjárhlutfall í lok júní var 26,2% með tilliti til arðgreiðslustefnu
 • Lausafjárþekja (LCR) var 221%
 • Heildareignir í stýringu námu 514 milljörðum króna
 • Starfsmenn í fullu starfi voru 145 í lok júní

Kynningarfundur fyrir markaðsaðila og hluthafa verður haldinn í höfuðstöðvum Kviku, Katrínartúni 2, 105 Reykjavík kl. 11:45 föstudaginn 21. ágúst. Meðfylgjandi er fjárfestakynning.

Sterkur rekstur í erfiðu árferði

Hagnaður Kviku banka hf. fyrir skatta á fyrstu sex mánuðum ársins 2020 nam 1.016 milljónum króna og var nokkuð yfir áætlun tímabilsins. Hagnaður eftir skatta nam 924 milljónum króna. Arðsemi eigin fjár á tímabilinu var 11,8% en arðsemi eigin fjár á öðrum ársfjórðungi nam 15,1%.

Hreinar vaxtatekjur námu 868 milljónum króna og jukust um 3% á milli ára. Hreinar þóknanatekjur námu 3.013 milljónum króna og jukust um 3% á milli ára. Fjárfestingartekjur námu 222 milljónum króna og drógust saman um 41% á milli ára. Hrein virðisbreyting var neikvæð um 209 milljónir króna og skýrist að mestu leyti af varúðarfærslum vegna COVID-19.

Rekstrarkostnaður nam 2.671 milljón króna á fyrstu sex mánuðum ársins og hækkaði um 0,5% á milli ára, sem var í samræmi við áætlanir.

Traust eiginfjárstaða og hátt hlutfall lausafjáreigna

Í lok júní 2020 námu heildareignir 113,1 milljarði króna samanborið við 105,6 milljarða króna í lok árs 2019. Útlán til viðskiptavina námu 30,3 milljörðum króna í lok júní og jukust um 0,2 milljarða króna á tímabilinu. Lausafjárstaða bankans er sterk en handbært fé og innstæður í Seðlabanka námu 26,9 milljörðum króna í lok júní en því til viðbótar námu ríkistryggð skuldabréf 24,5 milljörðum króna. Lausafjárhlutfall var 221% í lok júní samanborið við 246% í lok árs 2019 og var vel umfram kröfur um 100% lágmarksþekju.

Eigið fé nam 16,7 milljörðum króna og var eiginfjárhlutfall 26,2% að teknu tilliti til 25% arðgreiðslustefnu (26,7% án tillits til arðgreiðslustefnu), samanborið við 24,1% í lok árs 2019 og var talsvert umfram 20,6% eiginfjárkröfu eftirlitsaðila sem síðast var uppfærð þann 18. mars 2020.

Afkomuáætlun Kviku er óbreytt og gerir áfram ráð fyrir að hagnaður á árinu verði á bilinu 1.700 – 2.300 milljónir króna fyrir skatta.

Eignastýringarstarfsemi í Bretlandi stækkuð

Í júní gekk breska félagið KKV Investment Management Ltd., dótturfélag Kvika Securities Ltd., sem er dótturfélag Kviku banka hf., frá samningum um stýringu á tveimur breskum veðlánasjóðum. Samtals var hrein eign (e. Net Asset Value) sjóðanna rúmlega £394 milljónir, andvirði um 67 milljarða króna í lok júní. Heildareignir í stýringu Kviku námu 514 milljörðum króna í lok júní og hafa aukist um 88 milljarða króna á tímabilinu.

Eignarhlutur í Korta seldur

Í apríl var undirritaður samningur um sölu á öllum eignarhlut Kviku í Korta hf. til breska fjártæknifélagsins Rapyd. Núverandi mat bankans á endanlegu kaupverði fyrir eignarhlut bankans í Korta er að það verði í samræmi við bókfært virði hlutarins um s.l. áramót og muni því ekki hafa áhrif á afkomu bankans á þessu rekstrarári.

Marinó Örn Tryggvason forstjóri Kviku:

,,Ég er stoltur af afkomu bankans á fyrri hluta ársins. Á undanförnum árum hefur markvisst verið unnið að því að breikka tekjugrunninn og það er því ánægjulegt að sjá að bankinn er að skila góðri rekstrarniðurstöðu í krefjandi umhverfi.

Það er mikil óvissa í íslensku efnahagslífi en Kvika er í góðri stöðu til þess að vinna með núverandi og nýjum viðskiptavinum. Töluvert uppbyggingarstarf er framundan í íslensku atvinnulífi en vaxtastig hefur lækkað mikið og er líklegt að áhrif þess á verðmæti eigna hafi ekki komið fram að fullu. Bankinn rekur öfluga eignastýringarstarfsemi, verðbréfamiðlun og fyrirtækjaráðgjöf ásamt sérhæfðri bankaþjónustu. Þetta eru áhugaverðir tímar fyrir öll svið bankans og geta þau gegnt mikilvægu hlutverki í nauðsynlegri viðspyrnu íslensks efnahagslífs.

Á undanförnum árum hefur verið lögð sérstök áhersla á að byggja upp eignastýringarstarfsemi bankans. Umsvif í eignastýringu hafa haldið áfram að aukast á árinu. Það er sérstaklega ánægjulegt að eignir í stýringu dótturfélags Kviku í Bretlandi hafa vaxið umtalsvert.

Ég vil þakka starfsfólki bankans fyrir hvernig því hefur tekist að halda áfram að ná góðum árangri í erfiðu ytra umhverfi. Ég er stoltur af því að vera hluti af þessum öfluga hópi starfsmanna. Mikilvægt er að starfsfólk fjármálafyrirtækja haldi áfram að þjónusta viðskiptavini og leggi sig fram við að fjármagna nauðsynlega uppbyggingu atvinnulífsins.“

Til baka